Northern Lighta CCS, Norge

Produkter som brukes

Degmeda Dark Black. Spruce

Om prosjektet

Det harde skandinaviske klimaet tester raskt bygningsmaterialers robusthet.

Vi er glade for at DEGMEDAs ildherdede DARK BLACK gran-kledning ble valgt til finish for administrasjonsbygningen til et av de mest innovative forretningsprosjektene, karbonlagringsanlegget Northern Lights. Det oppfylte det arkitektoniske konseptet perfekt, og ble en integrert del av et norsk fjordlandskap.