Modern träfasad

Yakisugi är alltså en gammal japansk metod för att skapa en modern träfasad på hus. Panelen bränns och borstas på ett sätt som ger närmast underhållsfri yta som håller mycket länge. Yaki betyder bränt/bränd och sugi är det japanska ordet för cypress då man ursprungligen använde det träslaget för denna metod. Andra benämningar är yakiita eller shou sugi ban, det sista är vanligt i engelskspråkiga länder. Metoden att bränna ytan gör att träet blir förtätat och får bättre hållbarhet och det säger sig själv att det är utmärkt att använda denna beklädnad som ytterpanel.

Den som funderar på den här typen av fasadpanel i Sverige behöver inte importera cypress eller andra utländska träslag utan yakisugi fungerar utmärkt även på våra nordiska träslag som gran eller kärnfuru. Lärk används också med lyckat resultat. Den brända ytan blir både robust och vacker. Det lite förkolnade utseendet ger en känsla av tradition och står i nära relation till människans förhållande till trä och eld som både byggmaterial och som värmekälla. Lägerelden med sina förkolnade, kvarblivna vedträn och minnen av sköna kvällar är inte långt borta. Detta till trots är det faktiskt så att i Japan används den här metoden som brandskydd. En på detta sätt behandlad fasad får nämligen också ett bra brandskydd då en förkolnad yta har betydligt sämre flamutveckling och därmed inte tar eld lika lätt som annat trä.

Vacker träfasad med bränd karaktär

Bränt trä är en ny modern trend för husfasader. Den japanska metoden yakisugi eller shou sugi ban har blivit mycket populär på senare tid för den som vill ha en vacker och underhållsfri fasadpanel på sitt hus. Med denna metod kan husets ytterpanel få ett robust, nästan lite förkolnat utseende som är mycket tilltalande. Metoden är gammal och just för husfasader har det använts väldigt länge i Japan, därav det japanska namnet. I Europa började det dyka upp i början av 2000-talet och då mycket med tanke på miljö och hållbarhet i offentliga miljöer. Metoden att med eld sota och bränna träet gör ytan motståndskraftig mot såväl fukt som brand och dessutom är det i princip helt underhållsfritt. Den som vill kan använda linolja på sin fasad men det är alltså inte nödvändigt.

I Sverige har man länge utnyttjat knepet att bränna och förkolna trä för att förbättra hållbarheten i främst stolpar som staketstolpar som ska kunna stå många år nerkörda i jorden utan att ruttna. Även bryggpålar har genom årens lopp fått denna typ av behandling med gott resultat. I Japan har det däremot varit störst fokus på just husfasader och världens äldsta existerande byggnad, ett tempel från 711 har just en sådan här fasad. I Japan är det över huvud taget vanligt att satsa på metoder som låter naturen sätta sin prägel och denna typ av förkolnat trä åldras verkligen med värdighet. Väder och vind gör att det flagnar sakta och de mörka ytterlagren ersätts av underliggande trä med lite ljusare färg. Efter många år kan fasaden ha fått en silverglänsande färg med väderbitet utseende.

Yakisugi ger alltså en helt unik fasad med mycket goda egenskaper. Motståndskraftigt mot brand, fukt, mögel och röta. En fasad som är otroligt hållbar och lättskött med ett tilltalande utseende som bara förbättras över tid.

Rätt pris på modern träpanel

Vad är rätt pris på en modern träpanel? Ja, det finns inte något bestämt svar på den frågan förstås. Det mesta handlar om vad som önskas och hur beräkningen görs. Ska bara anskaffningskostnaden räknas eller är det totalpris över materialets livstid som är mest intressant. Med tanke på att bränt trä av den här typen är i det närmaste underhållsfritt blir nämligen kostnaden över tid oftast mycket fördelaktig. Sett till de miljömässiga aspekterna likaså. Metoden är erkänt miljövänlig och den som väljer en sådan här fasadpanel investerar både i sitt hus och sin miljö.

Med tanke på de låga eller obefintliga underhållskostnaderna är det väldigt fördelaktigt att investera i den här typen av moderna träfasader. För att återvända till frågeställningen så är det ändå en början att ta kontakt med några av de företag som kan leverera den här typen av fasadbeklädnad och be om en offert. Fundera på hur det ska se ut och vilket träslag som kan passa bäst just där. Kanske går det att kombinera med andra uthus eller på annat sätt skapa en vacker helhet som ger det där önskade, tidsbeständiga robusta utseendet. För utomhusfasader kommer väder och vind med tiden att påverka utseendet precis som med vanliga fasader. Att det inte krävs kommande underhållsarbete sparar väldigt stora kostnader på sikt.

Behöver råd?

Hittar du inte rätt dimensioner?