Svart fasad

När du ska skapa en svart fasad passar en ytterpanel av förkolnat trä kanske allra bäst. Den svarta fasadfärgen blir då naturlig och samtidigt riktigt mörk. Du får också ett panel som står emot de påfrestningar som kan komma med klimatet under olika årstider och väder. Med ett trä som behandlats enligt shou sugi ban får du en fasadpanel som använder sig av en gammal japansk teknik – en teknik som visat sig vara bra på flera olika sätt.

Behöver råd?

Hittar du inte rätt dimensioner?

Varför använda förkolnat trä?

Shou sugi ban, som också kallas för yakiita eller yakisugi, är en teknik där ditt trä eller din panel blir bränt/bränd så att det i viss utsträckning förkolnas. På det sättet skapas en lättskött och snygg yta som smälter in i naturen eftersom materialet och färgen blir helt naturlig. Olika färger kan uppnås genom att använda olika träslag och att låta förkolningen gå olika långt. Att träet får en bränd yta gör att det blir mer motståndskraftigt mot fukt och de skador som kan uppstå i form av mögel och svamp. Skadedjur blir också mindre benägna att ge sig på det. Dessutom fungerar den brända ytan som en form av brandskydd eftersom elden har svårare att få fäste i något som redan är förkolnat.

Frånsett de praktiska fördelarna finns det estetiska fördelar. Ytan blir mycket speciell och vill du ha en svart fasad på ditt hus får du en som skiljer sig från de omkringliggande husen.

Vilka träslag finns?

De träslag vi har i sortimentet och som behandlats tills det skapats en svart fasadfärg är lärkträ, accoya och gran. De tre träslagen har olika fördelar och fungerar alla tre mycket bra för att skapa svarta husfasader. Vilket alternativ som passar bäst som beklädnad till just ditt hus beror i stor utsträckning på personlig smak eftersom utseendet skiljer sig åt.

Pris för svart panel

För att få en yta som är bränd så att den blir svart finns två olika alternativ. Det första alternativet är att bränna försiktigt så att ytan förkolnas, men fortfarande är slät. Det går då att se ådringen i träet och träets speciella egenskaper och utseende blir tydligare även för ett otränat öga. Det andra alternativet är att skapa en djupt förkolnad yta, som då blir ojämnare. Ådringen kan fortfarande synas och hur en djupt förkolnad yta ser ut skiljer sig åt beroende på vilket träslag som använts.

Svart panel av gran

Vill du köpa granträ för att skapa en svart fasad kan priset variera. Det brukar ligga på mellan 65 och 130 dollar per kvadratmeter.

Svarta husfasader av lärkträ

Lärkträ till ytterpanel kan också variera i priset, och kosta upp till 150 dollar per kvadratmeter. Då får du ett träslag som är ett av de finaste och mest tåliga redan utan att ha blivit förkolnat, och som med förkolningen blir i absolut toppklass.

Svart fasadfärg med accoyaträ

Förkolnat accoyaträ till paneler ligger på mellan 40 och 100 dollar per kvadratmeter. Det här träslaget har fördelen att det är väldigt miljövänligt. Alla steg i processen från att det odlas till att den färdiga produkten skapats är utformade just utifrån att det ska vara miljövänligt.

Köp trä till svart fasad

Vi har försökt göra det så enkelt som möjligt att köpa förkolnat trä. På vår hemsida hittar du information om de olika alternativen som finns. Du kan också hitta bilder på olika träslag efter olika behandlingar, för att få en uppskattning av hur färgen och ytstrukturen ser ut. För att köpa förkolnat trä till din fasad är det första steget att bestämma vilken sorts trä du vill ha, och att räkna ut hur mycket du behöver. Efter det fyller du i ett enkelt formulär på hemsidan, där du anger vilka dimensioner träet ska ha och vilken mängd du önskar. Du fyller också i dina personuppgifter. Vi kontaktar dig efter det för att ge mer information om leverans och kostnad. Kontakta oss Känner du dig osäker på vilket som är det bästa valet för dig eller vad som skiljer de olika alternativen åt får du gärna kontakta oss. Du är också välkommen att höra av dig om det du önskar inte finns på hemsidan, om du till exempel behöver trä med andra dimensioner eller har andra speciella önskemål. Det kan vara möjligt för oss att leverera ett trä som motsvarar dina önskemål även om det inte finns med på hemsidan.

Förkolnat trä – skapa en unik svart fasad på ditt hus

Förkolnat trä står emot fukt, skadedjur och eld. Du kan dessutom få en mycket speciell svart fasad som skiljer sig från de omkringliggande husen.