Privatumo politika

Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) Jums pateikiame informaciją, kaip UAB „Degmeda“, juridinio asmens kodas 304895414, registruotos buveinės adresas J. Šimkaus g. 19, Garliava, LT-53204, Lietuva (toliau – Duomenų valdytojas) tvarko Jūsų asmens duomenis lankantis Duomenų valdytojo interneto svetainėje ar naudojantis jo paslaugomis.

Su Duomenų valdytoju galite susisiekti šiais kontaktais:

Tel.: +370 627 36 363
El. paštas: [email protected]
Adresas: J. Šimkaus g. 19, LT-53204, Garliava, Lietuva

Kokius Jūsų asmens duomenis mes tvarkome?

Tikslas

Duomenys

Teisinis pagrindas

Saugojimo laikas

Kam galime perduoti?

Pasiūlymų klientams siuntimas

Vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, pristatymo adresas, pateiktos pastabos.

Siekis sudaryti sutartį

Duomenys sunaikinami po 1 metų nuo pasiūlymo pateikimo

Mūsų distributoriai Jūsų nurodytoje šalyje

Sutarčių su juridiniais asmenimis sudarymas ir vykdymas

Vardas, pavardė, gimimo data, kontaktinė informacija, susirašinėjimo turinys, kiti sutartyje esantys duomenys.

Teisėtas interesas vykdyti veiklą

10 metų po sutarties galiojimo pabaigos

Sutarčių su fiziniais asmenimis sudarymas ir vykdymas

Vardas, pavardė, gimimo data, adresas, el. pašto adresas.

Sutartis

10 metų po sutarties galiojimo pabaigos

Mokėjimo paslaugų teikėjai

Pavyzdžių pristatymas

Vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, adresas.

Siekis sudaryti sutartį

Duomenys sunaikinami po 1  metų nuo pavyzdžių išsiuntimo

Kurjerių tarnybos, pristatymo paslaugų teikėjai

Užsakymo pristatymas

Vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, adresas.

Sutartis arba Teisėtas interesas vykdyti sutartį

10 metų po sutarties galiojimo pabaigos

Kurjerių tarnybos, pristatymo paslaugų teikėjai

Įvykdytų projektų fiksavimas reklamos tikslais

Kliento atvaizdas bei turto (namų, terasos ir kt.) nuotraukų darymas ir publikavimas

Sutikimas

5 metus nuo sutikimo gavimo, jeigu nuotraukose nėra kliento atvaizdo 10 metų

 

Komunikacija su svetainės lankytojais

Vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas

Teisėtas interesas užtikrinti kokybę

1 metus po užklausos išsprendimo dienos

Kandidatų duomenų tvarkymas

Vardas, pavardė, el. paštas, telefono numeris, išsilavinimas, darbo patirtis ir kita CV bei motyvaciniame laiške pateikiama informacija

Teisėtas interesas atsirinkti tinkamą kandidatą ir sutikimas

Ištrinama po 4 mėnesių nuo sutarties su atrinktu kandidatu pasirašymo, gavus sutikimą pateikta informacija saugoma 3 metus nuo sutikimo gavimo

Darbuotojų atranką vykdančioms bendrovėms

Asmenų ir turto saugumo užtikrinimas (vaizdo stebėjimas)

Duomenų subjekto atvaizdas ir judėjimas

Teisėtas interesas užtikrinti turto ir aplinkinių saugumą

14 dienų nuo įrašo padarymo

 

Tiesioginė rinkodara (naujienlaiškiai, kvietimai į renginius, panašių prekių ar paslaugų siūlymas, apklausos)

Vardas, pavardė, el. paštas, tel. numeris

Sutikimas

2 metus po sutikimo gavimo

Naujienlaiškių siuntimo sprendimas

Teisėtas interesas siūlyti panašias prekes / paslaugas klientams

 

Socialinių tinklų paskyrų administravimas

Unikalus ID, IP adresas, įrenginio informacija.

Sutikimas / Teisėtas interesas bendrauti su klientais

Kol socialinio tinklapio lankytojas yra paskyrų sekėjas

Socialinis tinklas (bendri valdytojai)

Kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis socialiniuose tinkluose?

Informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis lankydamiesi mūsų paskyrose (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), mes kontroliuojame bendrai su socialinių tinklų valdytojais, kaip bendri asmens duomenų valdytojai.

Šiuo metu turime šias paskyras socialiniuose tinkluose:

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

Kam galime perduoti Jūsų asmens duomenis?

Mes galime perduoti informaciją apie Jus mūsų distributoriams, darbuotojams, tarpininkams, paslaugų teikėjams, tokiems kaip skolų administravimą ar išieškojimą vykdančioms įmonėms, archyvavimo paslaugas teikiančioms įmonėms, teisines, rinkodaros paslaugas, IT paslaugas teikiantiems asmenims ar subrangovams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.

Taip pat mes galime atskleisti informaciją apie Jus, jei turime padaryti tai pagal įstatymą arba siekdami apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų asmens duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus mums), taip pat ketinant perleisti bendrovės veiklos ar jos turto dalį ar reorganizuoti bendrovę ar vykdant šiuos procesus, atskleidžiant Jūsų asmens duomenis (potencialiam) veiklos ar jos dalies įgijėjui, kitiems reorganizavimo dalyviams.

Kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Duomenų valdytojas, tiek nustatydamas asmens duomenų tvarkymo priemones, tiek paties duomenų tvarkymo metu, įgyvendina tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Atitinkamos priemonės nustatomos atsižvelgiant į pavojus, kurie kyla dėl asmens duomenų tvarkymo.

Kokios yra Jūsų teisės?

Žemiau pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su Duomenų valdytojo vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.

  • Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu. Mes Jūsų prašymo įvykdymo tikslu galime Jūsų paprašyti patvirtinti savo asmens tapatybę. Teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų.
  • Jei esate pateikę mums sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.
  • Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.
  • Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama BDAR 17 straipsnyje numatytais atvejais.
  • Jūs turite teisę prašyti mūsų riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti.
  • Jūs turite teisę į duomenų, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją.
  • Jūs turite teisę BDAR 21 str. nustatyta tvarka nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis.

Kaip galite įgyvendinti savo teises?

Siekdami įgyvendinti savo teises, prašymus, skundus ar reikalavimus pateikite mums raštu šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.

Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus Jums atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais. Stengiamės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo.

Jeigu, gavus prašymą, skundą ar reikalavimą, mums kils įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento.

Nusiskundimai

Jei manote, kad Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu. Mes užtikriname, kad tik gavus Jūsų skundą susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą. Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (https://vdai.lrv.lt/).

Atsakomybė

Jūs esate atsakingi už tai, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdami mus apie tai informuoti el. paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

Privatumo politika atnaujinta 2023 m.